Het begrip ‘duurzaamheid’ vliegt ons tegenwoordig vaak om de oren. De aardbol heeft onze aandacht nodig, omdat het langzaam aan het opwarmen is. We moeten maatregelen treffen om de aarde – nu het nog kan – te redden. Een oplossing daarvoor is natuurinclusief bouwen. Alles over dit begrip lees je hieronder.

Meer huizen voor de mens, minder voedsel voor dier

In Nederland worden steeds meer huizen gebouwd. Grasvelden worden omgetoverd tot grote woonwijken of flats, of oude panden worden gesloopt en maken plaats voor nieuwe woningen. Dat is fijn voor de mensen die op zoek zijn naar een huis, maar minder fijn voor de dieren die op dit grasveld hun voedsel konden vinden, of voor de vleermuizen die gingen schuilen in het verlaten pand. Gelukkig kan natuurinclusief bouwen ervoor zorgen dat én er gebouwd kan worden én dat het leefgebied van de dieren blijft bestaan.


Biodiversiteit wordt behouden

Een voorbeeld van natuurinclusief bouwen zijn inbouwkasten voor gierzwaluwen of huismussen, die je terug kunt vinden in het assortiment van Unitura.nl. Deze inbouwkasten worden bijvoorbeeld in of op de gevels gemonteerd. In deze kasten kunnen vogels ongestoord broeden en overleven. Maar denk ook aan insectenhotels die worden geplaatst of een vleermuizentil die wordt gemonteerd in het midden van de wijk. Al deze voorzieningen zorgen ervoor dat de biodiversiteit wordt behouden. En dat is belangrijk: biodiversiteit gaat klimaatverandering tegen, zorgt voor een schonere lucht en fris water. 


Klimaatadaptatie

Toch valt er onder natuurinclusief bouwen veel meer dan alleen broedvoorzieningen plaatsen voor de dieren. Wanneer je het hebt over natuurinclusief bouwen, heb je het ook over bijvoorbeeld groene gevels, groene daken en groene tuinen. Hoe groener de omgeving, hoe beter dat is voor het klimaat. Een groene omgeving zorgt er namelijk voor dat de aarde een stukje koeler wordt. Want denk alleen al aan een ‘grijze’ tuin vol tegels en een stenen gevel die beide bloedheet worden in de zomer. Wanneer je de gevel en de tuin van meer groen voorziet zal dat al een stuk koeler worden. En stel je voor dat iedereen dat zal doen. Hoe koel zal dan de stad wel niet worden? Al deze veranderingen worden ook wel klimaatadaptatie genoemd.


Een gezondere leefomgeving

Natuurinclusief bouwen zorgt ervoor dat de biodiversiteit wordt behouden en dat de aarde koeler wordt. En als dit niet nog genoeg voordelen zijn: natuurinclusief bouwen is ook goed voor de gezondheid. Een groenere omgeving verlaagt de stress en zorgt voor een schonere lucht. Bovendien nodigt een groene, natuurrijke omgeving veel meer uit om de buitenlucht in te gaan. Al met al brengt natuurinclusief bouwen alleen maar voordelen met zich mee.

Erik